fotografia z azbestem

W lipcu bieżącego roku Gmina Barlinek z powodzeniem aplikowała o środki dofinansowujące demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest, toteż Gmina Barlinek informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n.  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barlinek”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”. 

Dzięki dofinansowaniu, do końca listopada bieżącego roku, zutylizowano 14,58 ton eternitu, głównie z terenów wiejskich gminy. Odbiór, demontaż i zagospodarowanie eternitu (materiału budowlanego zawierającego azbest) jest wykonywane dla mieszkańców całkowicie bezpłatnie. Realizujemy w ten sposób usuwanie materiałów niebezpiecznych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych w ramach gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest.                     

Z pomocy w pozbyciu się szkodliwego odpadu skorzystali mieszkańcy, którzy złożyli deklarację udostępnianą przez Urząd Miejski w Biuletynie Informacji Publicznej. O możliwości złożenia deklaracji o chęci usunięcia wyrobów zawierających azbest (eternitu) informowaliśmy mieszkańców Gminy poprzez ogłoszenia na portalach informacyjnych i stronach WWW, a także umieszczając ogłoszenie w gablocie przy urzędzie. Po uzyskaniu z  WFOŚiGW informacji o otrzymaniu dofinansowania przeprowadzono postępowanie wyłaniające wykonawcę zbiórki eternitu. Firma EKO24 z  Dębna, która otrzymała zlecenie zakończyła prace 28.10.2021 r. Ze względu na brak możliwości pokrycia dachów (brak materiałów bądź wykonawców) kilka osób zrezygnowało z wykonania działań w bieżącym roku. Ich deklaracje zostaną ujęte podczas wnioskowania o środki w następnych latach.

Warto czynić plany, co do wymiany eternitowych pokryć dachowych, by przy kolejnym uruchomieniu środków przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej być gotowym do przeprowadzenia inwestycji.