miniaturka

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Mieszkańców Gminy Barlinek możliwością składania wniosku o dodatek węglowy Urząd Miejski informuje, że zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie: www.sejm.gov.pl proces legislacji ustawy nie dobiegł końca (ustawa oczekuje obecnie na podpis Prezydenta).
W związku z powyższym, złożenie ww. wniosku będzie możliwe dopiero po wejściu w życie przepisów regulujących kwestie wypłaty tego świadczenia.
Szczegóły dotyczące możliwości i sposobie ubiegania się o dodatek węglowy zostaną podane w odrębnym komunikacie.

UM Barlinek

 Barlinecki Budżet Obywatelski na 2023 rok

Szanowni mieszkańcy Naszej Gminy,

chciałbym zaprosić państwa do aktywnego udziału w tworzeniu i decydowaniu o Barlineckim Budżecie Obywatelskim na rok 2023. Razem zdecydujmy na co przeznaczyć 300 tys. zł w ramach projektów miejskich oraz 100 tys. zł w ramach projektów sołeckich.

W ubiegłym roku w głosowaniu oddano 1 335 głosów z czego 267 głosów na projekt miejski  i 1 068 głosów na projekty sołeckie. Ostatecznie zgłoszony został tylko jeden  projekt miejski i 6 projektów sołeckich. Trzy projekty sołeckie nie uzyskały rekomendacji Zespołu ds. oceny formalnej i merytorycznej projektów. Największe poparcie uzyskały projekt: „RODZINNE CENTRUM AKTYWNOŚCI” – RODZINNY PLAC ZABAW (projekt miejski) oraz „Kompleks sportowo-rekreacyjny w Lutówku” (projekt sołecki).

Przed nami siódma edycja Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego tym razem na rok 2023.

Rada Miejska w Barlinku w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę nr VIII/44/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego, na podstawie której 19 lipca 2022 r. zostało podjęte zarządzenie Burmistrza Barlinka w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

W tym roku po raz kolejny będzie wykorzystywana specjalnie przygotowana strona internetowa, na której znaleźć będzie można najważniejsze informacje pozwalające nie tylko przygotować wniosek, ale także zapoznać się z regulaminem i harmonogramem głosowania. Wniosek będzie można nie tylko złożyć za pomocą platformy internetowej, ale również w formie papierowej.  Głosowanie, tak jak w roku ubiegłym, przeprowadzone będzie wyłącznie  elektronicznie.

Od 29 sierpnia do 18 września  możliwe będzie zgłaszanie, popartych minimum trzynastoma podpisami, wniosków projektów inwestycyjnych na zadania miejskie oraz minimum pięcioma podpisami wniosków projektów inwestycyjnych na zadania sołeckie. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego od 03 do 23 października wszyscy mieszkańcy naszej gminy, będą mogli oddać głos na jeden projekt miejski i jeden projekt sołecki. Głosowanie będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, pod adresem: barlinek.budzet-obywatelski.org.  Najpóźniej 28 października zostaną ogłoszone wyniki głosowania na poszczególne projekty. Wartość projektów nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł na projekt miejski i 100 tys. zł na projekt sołecki. Wybrane w wyniku konsultacji projekty zostaną zaplanowane w budżecie Gminy Barlinek na 2023 r.

Czas realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego jest ograniczony do 1 roku. W związku z tym będą realizowane tylko te propozycje inwestycyjne, które nie wymagają przygotowania pełnej dokumentacji budowlanej.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania wniosków do siódmej edycji „Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego” i wzięcia udziału w głosowaniu.

 

 

Burmistrz Barlinka

  Dariusz Zieliński

Zgłoś projekt

Harmonogram

 

 

II nabór wniosków o dotację na wymianę pieca

 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Barlinek do składania wniosków o przyznanie grantu w ramach następujących działań Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego (ZPA):

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych (Działanie 2.14),

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych (Działanie 2.15).

Gmina Barlinek wdraża ZPA od 2020 roku i cieszy się on dużym zainteresowaniem. Środki finansowe na ten cel zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

W lipcu 2022 r. ogłoszony został drugi nabór wniosków o przyznanie grantu. Zatem mieszkańcy Barlinka i innych miejscowości naszej gminy, którzy nie wymienili jeszcze starych kotłów i pieców – „kopciuchów”, mają kolejną szansę na pozyskanie funduszy na wymianę starych, na nowe bardziej sprawne i nowoczesne źródła ciepła. II nabór wniosków dotyczy tylko i wyłącznie tych wnioskodawców, którzy w terminie najpóźniej do 31 stycznia 2023 r. zamierzają wymienić stare  nieefektywne kotły na paliwo stałe, na nowe źródła ciepła oraz rozliczyć wykonanie zadania najpóźniej do 30 kwietnia 2023 r.

Tutaj znajdą Państwo ogłoszenie o II naborze.

https://www.barlinek.pl/zachodniopomorski-program-antysmogowy/ogloszenia/1396-ogloszenie-ii-2-14

https://www.barlinek.pl/zachodniopomorski-program-antysmogowy/ogloszenia/1397-ogloszenie-ii-2-15

Co już zostało wykonane.

 

Do końca czerwca 2022 r., do czasu ogłoszenia nowego naboru rozliczone zostały 24 umowy na wymianę pieców wraz z termomodernizacją budynków oraz 83 umowy na wymianę pieców – „kopciuchów”.

 

Rozliczone umowy na termomodernizację z wymianą źródła ciepła.

Wymienione zostały źródła ciepła wraz z termomodernizacją, z „kopciuchów” na:

- gaz ziemny – 22 piece gazowe,

- gaz ciekły – 1 piec gazowy zasilany gazem ciekłym,

- pellet – 1 piec.

Powyższe wymiany pieców połączone były w:

- 9 przypadkach z częściową termomodernizacją budynków,

- 15 przypadkach całkowitą termomodernizacją bynków.

Wymiany starych źródeł ciepła - na gaz ziemny wraz z termomodernizacją pojęli się mieszkańcy Barlinka i Moczkowa, na gaz ciekły z termomodernizacją mieszkaniec Lutówka. Natomiast wymianę na piec, na pellet z termomodernizacją wykonał mieszkaniec miejscowości Rychnów.

 

Rozliczone umowy na wymianę źródła ciepła.

Wymienione źródła ciepła z „kopciuchów” na:

- gaz ziemny – 50 pieców gazowych,

- gaz ciekły – 1 piec gazowy zasilany gazem ciekłym,

- pompa ciepła – 7  pomp,

- pellet – 14 pieców,

- ekogroszek – 7 pieców,

- ogrzewanie elektryczne – 1 ogrzewanie,

- przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – 3 przyłącza.  

Poszczególne źródła ciepła, tj.: gaz ciekły, pompa ciepła, pellet, ekogroszek i ogrzewanie elektryczne zostały wymienione w następujących miejscowościach naszej gminy: Stara Dziedzina, Rychnów, Równo, Osina, Dziedzice, Krzynka, Płonno, Janowo, Lutówko, Strąpie, Mostkowo. Na gaz ziemny źródła ciepła zostały wymienione w Barlinku, w Moczkowie, w Krzynce, w Jaromierkach. Natomiast do sieci ciepłowniczej, którą objęta jest niestety tylko część Barlinka zostały włączone 3 gospodarstwa domowe. 

 UM Barlinek

 

 

  • galeria zdjęć - www.barlinek.pl
">

 

 

 

Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

Podkategorie