PODSUMOWANIE I BADANIA ANKIETOWEGO MIESZKAŃCÓW BARLINKA

DOTYCZĄCEGO DIAGNOZY GMINY BARLINEK

W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY BARLINEK NA LATA 2017-2023

 

Mieszkańcy mieli możliwość wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem było wskazanie obszarów na terenie Gminy Barlinek, w których występuje kumulacja negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych i środowiskowych.

Przeprowadzone badanie pozwoliło poznać opinię interesariuszy rewitalizacji na temat aktualnych potrzeb i problemów występujących w Gminie Barlinek. Ankiety zostały rozdysponowane wśród mieszkańców Gminy Barlinek, dostępne były w Urzędzie Miejskim
w Barlinku oraz na stronie internetowej www.barlinek.pl, www.ebarlinkek.pl, www.barlinek24.pl.

Wypełnione ankiety można było składać do Urzędu Miejskiego w Barlinku do dnia 30.05.2017 r. w formie papierowej lub drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ankieta składała się z 5 pytań:

  1. Które obszary Gminy według Pana/Pani charakteryzują się największą kumulacją problemów społeczno-gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych i kulturowych?
  2. Które z problemów sfery społeczno-gospodarczej uważa Pan/Pani za największy na wskazanym powyżej obszarze? Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny pozostać podjęte, aby zwalczyć te problemy?
  3. Które z problemów sfery  infrastrukturalno-technicznej uważa Pan/Pani za najistotniejszy na wskazanym powyżej obszarze? Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny pozostać podjęte, aby zwalczyć te problemy?
  4. Które z problemów sfery kulturalnej uważa Pan/Pani za najistotniejszy na wskazanym powyżej obszarze? Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny pozostać podjęte, aby zwalczyć te problemy?
  5. Które z problemów sfery przyrodniczej uważa Pan/Pani za najistotniejszy na wskazanym powyżej obszarze? Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny pozostać podjęte, aby zwalczyć te problemy?

 

Oto podsumowanie wyników I badania ankietowego

 

 

Logosy dofinansowania