Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023